Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo lập topic spam, ko có nội dung 22/06/2015 29/06/2015
zin_meo Lập topic spam, nội dung nghèo nàn 29/09/2014 04/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần