Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo lập topic spam, đưa nick lên tiêu đề 14/08/2015 21/08/2015
zin_meo topic spam, giật gân ko căn cứ 29/05/2015 03/06/2015
warren Spam 29/07/2014 05/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần