Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 14/04/2015 18/04/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 04/01/2015 08/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần