Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo tiêu đề viết hoa, topic spam 09/07/2015 16/07/2015
zin_meo lập nhiều topic spam 16/04/2015 23/04/2015
warren Tiêu đề chữ hoa 01/04/2015 08/04/2015
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần