Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo topic spam 02/06/2015 07/06/2015
zin_meo Spam 04/08/2014 07/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần