Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam PR PVX nhiều topic 29/12/2014 01/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần