Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam 24/09/2014 29/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần