Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo chửi bậy 25/11/2014 28/11/2014
zin_meo chữ viết ko dấu, ngôn từ ko phù hợp 29/07/2014 31/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần