Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam topic đính 26/01/2015 31/01/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 18/12/2014 25/12/2014
rongdo007 Post hình gái 11/12/2014 18/12/2014
zin_meo font chữ in hoa, khó chịu cho người xem 06/11/2014 07/11/2014
zin_meo spam nhiều lần cùng nội dung 30/09/2014 03/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 5 lần