Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Ngôn từ phản cảm , hay đôi co gây rối . 26/02/2020 Never
warren Nội dung nghèo nàn 09/10/2014 16/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần