Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đe bám với ngôn từ gây gổ kém văn hoá . 28/06/2022 28/08/2022
warren Ngôn từ không phù hợp 19/05/2022 26/05/2022
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần