Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo gây hấn, nhắn tin xúc phạm thành viên khác 30/07/2015 04/08/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần