Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo chửi bậy 04/05/2015 09/05/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần