Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
GBlock Ngôn ngữ không lịch sự 17/10/2014 19/10/2014
GBlock Ngôn ngữ không lịch sự 16/10/2014 17/10/2014
DHA Nói tục 25/08/2014 25/09/2014
DHA Nói tục + cãi lộn 18/08/2014 23/08/2014
DHA Cãi lộn 11/08/2014 13/08/2014
DHA Gây rối 20/07/2014 31/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần