Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn- nhóm nicks PR làm giá FIT lôi kéo vào room 09/04/2021 Never
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần