Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Trú ẩn kỹ tránh thảm hoạ sập cả thế giới 26/08/2019 Never
DHA Spam các topic cùng 1 nội dung 30/06/2019 31/07/2019
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần