Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Nói tục 16/10/2014 23/10/2014
DHA Chửi tục 28/09/2014 11/10/2014
zin_meo viết chữ ko dấu, khó đọc cho người theo dõi 07/07/2014 10/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần