Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo Vi phạm quy định của diễn đàn 17/04/2015 Never 03/11/2020
zin_meo đả kích thành viên gây cãi lộn 17/04/2015 24/04/2015 17/04/2015
zin_meo cãi chửi nhau 15/04/2015 18/04/2015 16/04/2015
zin_meo Spam vào topic đính 04/08/2014 07/08/2014
DHA Gây rối, ngôn từ không phù hợp 09/07/2014 12/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần