Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Avatar không hợp lệ 15/07/2015 18/07/2015
zin_meo cãi chửi nhau 26/06/2015 01/07/2015
zin_meo ko viết tên nick lên tiêu đề topic 15/06/2015 20/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần