Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định dùng toàn chữ block 16/02/2019 16/04/2019
tio361 spam topic dính, nói bậy 16/12/2016 20/12/2016
zin_meo chửi bậy 07/06/2015 14/06/2015
zin_meo chửi bậy 20/05/2015 03/06/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 22/11/2014 24/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 5 lần