Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Ngôn từ thóa mạ thành viên và xúc xiểm gây nghi ngờ mod bị giật dây diệt nick 24/04/2020 Never 13/08/2021
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 11/11/2015 15/11/2015
zin_meo viết chữ ko dấu gây khó chịu cho người đọc 20/07/2015 22/07/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần