Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn-Chữ viết không phù hợp 05/09/2015 12/09/2015
zin_meo topic spam 29/05/2015 05/06/2015
zin_meo topic spam 01/04/2015 06/04/2015
zin_meo topic spam nội dung nghèo nàn 01/04/2015 Never 01/04/2015
warren Không hữu ích 27/02/2015 06/03/2015
Thành viên này đã bị Khóa 4 lần