Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
lamnguyenxuan Thường xuyên lập topic hô hào vô căn cứ, lần này nhẹ nhàng khóa 3 ngày nhé. 04/11/2020 07/11/2020
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 25/12/2017 04/01/2018
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần