Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm bị xử lý vẫn tiếp tục tạo nhiều nicks cố tình thách thức qui định. Cấm mở lại . 05/04/2021 Never
tio361 Dùng nhiều nick 14/10/2015 Never 23/02/2021
warren Cố tình lập topic về OGC dù đã có cảnh báo 26/10/2014 26/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần