Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo cãi chửi nhau 23/08/2015 30/08/2015
rongdo007 Chữ viết không phù hợp 29/11/2014 30/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần