Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 22/03/2018 30/03/2018
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 11/03/2018 19/03/2018
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần