Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đả kích TV 07/10/2014 10/10/2014
zin_meo spam PR cổ phiếu nhiều lần 04/08/2014 09/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần