Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam, viết chữ không dấu 16/04/2015 19/04/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần