Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Gây lộn xộn ngôn từ vô văn hoá , coi thường ACE 16/01/2019 16/04/2019 26/02/2019
DHA Gây lộn xộn, ngôn từ vô văn hoá coi thường ACE 16/01/2019 Never 16/01/2019
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần