Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Đả kích thành viên , gây lộn xộn 09/06/2018 Never 15/06/2018
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần