Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Nội dung nghèo nàn 29/01/2015 02/02/2015
zin_meo chửi bậy 04/09/2014 09/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần