Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 spam quá nhiều một nội dung 09/09/2016 15/09/2016
zin_meo topic spam, chữ viết ko phù hợp 24/08/2015 27/08/2015
warren Spam 12/10/2014 19/10/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần