Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 19/01/2016 23/01/2016
tio361 đưa thông tin sai lệch 17/05/2015 29/05/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần