Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo ngôn từ ko phù hợp 01/06/2015 06/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần