Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo đưa tin chính trị ko phù hợp, cần điều chỉnh ngôn từ 05/05/2015 10/05/2015
warren Đưa nick lên tiêu đề 03/11/2014 17/11/2014
DHA Gây rối 19/08/2014 26/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần