Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Đưa nick lên tiêu đề (Nhắc rất nhiều lần) 10/10/2014 10/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần