Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo ngôn từ thô tục 06/07/2015 13/07/2015
warren Nghèo nàn 06/10/2014 13/10/2014
warren Tiêu đề 17/07/2014 24/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần