Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo ngôn từ ko phù hợp 19/08/2014 24/08/2014
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 22/07/2014 18/08/2014
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn 21/07/2014 Never 22/07/2014
warren Mập mờ + vote 18/07/2014 18/08/2014 21/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần