Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Spam 29/05/2015 05/06/2015
zin_meo spam nhiều 23/09/2014 26/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần