Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Vi phạm quy định của diễn đàn bị treo nick chửi mod 20/01/2018 Never 20/01/2018
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần