Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam nhiều topic 28/07/2015 04/08/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần