Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo sử dụng ngôn từ ko phù hợp với người có tuổi 11/06/2015 14/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần