Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Tiêu đề không hợp lệ 14/10/2014 21/10/2014
warren Không dấu 04/10/2014 11/10/2014
warren Cá cược nick 10/04/2014 10/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần