Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo cãi chửi nhau, ngôn từ ko phù hợp 06/03/2015 09/03/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần