Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo topic spam 24/08/2015 31/08/2015
zin_meo lập topic spam, tiêu đề ko phù hợp 23/07/2015 30/07/2015
zin_meo topic spam 04/06/2015 11/06/2015
zin_meo Lập topic nội dung nghèo nàn, spam 04/03/2015 09/03/2015
DHA Spam nhiều topic 18/12/2014 01/01/2015
warren Nội dung nghèo nàn 10/12/2014 17/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần