Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Sa đà tham gia các topics có nội dung spam lạc đề lôi kéo đưa ra các bình luận vô bổ gây nhiễu . 02/08/2021 Never
DHA Tự xử 24/02/2021 Never 27/03/2021
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần