Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo gây sự cãi chửi nhau, ảnh hưởng diễn đàn 03/07/2015 10/07/2015
GBlock Tiếng việt không dấu 24/10/2014 25/10/2014
DHA Gây rối 14/08/2014 28/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần