Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 spam topic nội qui 19/06/2017 22/06/2017
zin_meo Vi phạm quy định của diễn đàn, post ảnh sex 19/09/2015 Never 29/09/2015
zin_meo đả kích thành viên khác, gây cãi chửi nhau 05/09/2015 12/09/2015
zin_meo post ảnh gái 26/06/2015 03/07/2015
zin_meo ngôn từ ko phù hợp 08/06/2015 15/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 4 lần