Recent Content by A_Phu68

 1. A_Phu68
 2. A_Phu68
 3. A_Phu68
  Bài viết

  ITA - KBC games hay.

  7,9 78.715 8,0 78.175
  Đăng bởi: A_Phu68, 14/06/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. A_Phu68
  Bài viết

  ITA - KBC games hay.

  8,0 77.777
  Đăng bởi: A_Phu68, 14/06/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 5. A_Phu68
 6. A_Phu68
 7. A_Phu68
 8. A_Phu68
 9. A_Phu68
  Bài viết

  ITA - KBC games hay.

  lệnh mua bán ITA vãi thật^:)^
  Đăng bởi: A_Phu68, 14/06/2013 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. A_Phu68
 11. A_Phu68
 12. A_Phu68
 13. A_Phu68
 14. A_Phu68
 15. A_Phu68