Điểm thưởng dành cho ActiveMan

 1. 10
  Thưởng vào: 02/11/2016

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 10
  Thưởng vào: 19/08/2016

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 3. 5
  Thưởng vào: 21/08/2015

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 2
  Thưởng vào: 16/05/2015

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 5. 1
  Thưởng vào: 16/05/2015

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.